Kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott

Kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott


Dãy số Fibonacci là một dãy số toán học trong đó bất kỳ một số là tổng của 2 số đứng liền trước. Dãy số này được biểu diễn như sau: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Điều đáng chú ý nhất là tỷ lệ 1.618 là tỷ lệ vàng, nó rất phổ biến và là mối quan hệ đã được khám phá vào thời cổ đại. Ngoài ra tỷ lệ 0.618 là giá trị nghịch đảo của 1.618 cũng rất nổi bật khi phân tích quan hệ Fibonacci.

Elliott đã không khám phá ra mối quan hệ
 Fibonacci song nó đã gây chú ý cho Elliott nhờ Charles Collins.

Các phép tính sóng các mô hình sóng chủ và sóng điều chỉnh (5 + 3 = 8) là theo dãy số
 Fibonacci và phân chia các mô hình sóng thành các sóng nội bộ tương ứng cũng hoàn toàn tạo ra dãy số Fibonacci.

Phân tích mối quan hệ
 Fibonacci giữa các dao động giá là việc rất quan trọng vì nhiều lý do.

Trước hết nó giúp
 kiểm soát sự phân tích sóng. Tỷ lệ Fibonacci từ phép tính sóng càng tốt thì phép tính sóng đó càng chính xác, vì theo cách này hoặc cách khác thì các sóng liên quan với nhau. Hơn nữa có thể dự đoán các mục tiêu hiện thực một khi xác định đúng phép tính sóng hoặc phân biệt được các viễn cảnh khác nhau.

Các sóng thường có liên quan với nhau theo các tỷ lệ 2.618, 1.618, 1, 0.618, 0.382 và 0.236. Điều này giúp ước tính các mục tiêu giá cho các sóng mở rộng.

Lấy ví dụ nếu sóng 1 hoặc A của bất kỳ cấp độ sóng hoặc khung thời gian đã hoàn thành thì có thể dự đoán tỷ lệ hồi lại ở mức 0.382, 0.50 và 0.618 đối với sóng 2 hoặc B để ước đoán các mục tiêu. Thường thì sóng 3 là sóng mạnh nhất vì thế sẽ thấy rằng sóng 3 xấp xỉ 1.618 lần sóng 1. Sóng 4 thường thể hiện mức hồi lại ít hơn sóng 2, khoảng 0.236 hoặc 0.382. Nếu sóng 3 là sóng dài nhất thì mối quan hệ giữa sóng 5 và sóng 3 thường là 0.618. Bên cạnh đó sóng 5 cũng bằng với sóng 1.

Mối quan hệ tương tự có thể tìm thấy ở giữa sóng A và sóng C. Thường thì sóng C bằng sóng A hoặc bằng 1.618 lần chiều dài sóng A.

Có thể kết hợp các sóng để tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự. Chẳn hạn dao động giá thực của sóng 1 và 3 lần 0.618 tạo ra mục tiêu cho sóng 5.
 

(1) Mục tiêu sóng 1:

Sóng 1, một dao động giá mới theo sóng chủ, có xu hướng dừng tại chân của quá trình điều chỉnh trước đó, thường là sóng B. Điều này thường trùng với mức hồi lại 38.2% hoặc 61.8% quá trình điều chỉnh trước đó.

(2) Mục tiêu sóng 2:

Sóng 2 hồi lại ít nhất 38.2% nhưng chủ yếu là 61.8% hoặc nhiều hơn so với sóng 1. Nó thường dừng tại sóng 4 thuộc cấp độ sóng nhỏ hơn thuộc cấu trúc sóng bên trong sóng 1 và thường xuyên hơn tại sóng 2 thuộc cấp độ sóng nhỏ hơn của sóng 1. Mức hồi lại hơn 76% rất gây hoài nghi dù nó chưa phá vỡ quy
 luật nào cả.

(3) Mục tiêu sóng 3:

Sóng 3 ít nhất bằng sóng 1, trừ mô hình
 Triangle. Nếu sóng 3 là sóng dài nhất thì nó sẽ có xu hướng bằng 161.8% hoặc thậm chí bằng 261.8% sóng 1.

(4) Mục tiêu sóng 4:

Sóng 4 hồi lại ít nhất 23.6% sóng 3 nhưng thường chạm đến 38.2% sóng 3 và chạm đến vùng giá của sóng 4 thuộc cấp độ sóng thấp hơn trong sóng 3.

Trong các thị trường rất mạnh thì sóng 4 chỉ hồi lại 14% sóng 3.

(5) Mục tiêu sóng 5:

Sóng 5 thường bằng với sóng 1 hoặc đi một khoảng cách 61.8% chiều dài sóng 1. Nó cũng có thể có cùng quan hệ với sóng 3 hoặc có thể đi 61.8% chiều dài thực của cả sóng 1 và sóng 3 cộng lại. Nếu sóng 5 là sóng mở rộng thì nó sẽ đi 161.8% sóng 3 hoặc 161.8% chiều dài thực của sóng 1 và sóng 3 cộng lại.

(6) Mục tiêu sóng A:

Sau mô hình Diagonal Triangle trong sóng thứ 5 thì sóng A hồi về sóng 2 của mô hình Diagonal Triangle này. Khi sóng A là một phần của mô hình Triangle, sóng B hoặc sóng 4 thì nó thường hồi lại 38.2% của cả sóng 5 trước đó và đi vào phạm vi sóng thứ 4 của sóng 5 này. Trong mô hình
 Zigzag thì nó thường hồi lại 61.8% sóng 5 trước đó.

(7) Mục tiêu sóng B:

Trong mô hình
 Zigzag thì sóng B hầu như hồi lại 38.2% hoặc 61.8% sóng A. Trong mô hình Flat thì nó xấp xỉ bằng sóng A. Trong mô hình Expanded Flat thì nó thường đi một khoảng cách bằng 138.2% sóng A.

(8) Mục tiêu sóng C:

Sóng C có chiều dài ít nhất là 61.8% sóng A. Nó có thể ngắn hơn trong trường hợp mô hình thất bại (failure) báo trước sự tăng tốc xu hướng giá theo chiều ngược lại.

Nhìn chung sóng C bằng với sóng A hoặc đi một khoảng cách bằng 161.8% sóng A.
 

Sóng C thường đạt 161.8% chiều dài sóng a trong mô hình Expanded Flat.

Trong mô hình
 Contracting Triangle thì sóng C thường bằng 61.8% sóng A.

(9) Mục tiêu sóng D:

Trong mô hình
 Contracting Triangle thì sóng D thường đi 61.8% sóng B.

(10) Mục tiêu sóng E:

Trong mô hình
 Contracting Triangle thì sóng E thường đi 61.8% sóng C. Nó không thể dài hơn sóng C.

(11) Mục tiêu sóng X:

Sóng X tối thiểu hồi lại 38.2% quá trình điều chỉnh A-B-C trước đó; một mức hồi lại 61.8% cũng phổ biến đối với sóng X.

Buitrangnam - Ub.com.vn / Sưu tầm

Lần sửa cuối bởi buitrangnam, ngày 13-12-2012 lúc 04:39 PM.